determinanty synonimSłownik synonimów

Założył, że struktura osobowości jest trójczynnikowa a poszczególne czynniki traktować nale W literaturze naukowej jako synonimów zachowań autoagresywnych używa się: autodestrukcji, samoagresji, samouszkodzenia czy samozniszczenia. Słowa kluczowe: kapitał ludzki, determinanty mot…
Słownik synonimów

You may also like...