synonim co to jestSłownik synonimów

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, podobieństwa etc. auto i samochód; bliskoznacznik, wyraz bliskoznaczny; 2. synonimem, 1. synōnymos „równoimienny”) – wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu (równoznacznik) lub na tyle zbliżone, że można  przeróbki n…

Słownik synonimów

You may also like...